Glid fram ljudlöst i kanaler och insjöar. Upptäck Gussjöarna med sina badplatser och "öde" öar. Uthålliga paddlare kan ta sig ända in till Härnösand. En sträcka på 30 km.
Kanoter hyr du enkelt av Anders Sohlin.
Tel: 0611/30077
Mobil: 070/213 14 79
 

 

Utan klocka...

Följ med skogsmannen Anders Sohlin i sjölandskapet. Bäverdammar skall inte ses på TV. De skall ses på riktigt. Arbetsinsatsen från dessa intressanta djur är helt enorm.

 
Bäversafari
Anders tar dig med till unika bäversamhällen i de orörda norrländska skogarna.