Kniviga frågor ställer du till...

 

Gussjö intresse- och idrottsförening
Information: Ann-Sofie Hammarström
0611/302 35
070/67 61 885
email: annso0909@hotmail.com

Webansvarig
 

Välkommen

Här får du veta allt om tider, platser
och priser rörande:

Flotten
Information:
 

Kanoterna & Bäversafarin
Infomation: Anders Sohlin
0611/300 77
070/213 14 79

 Gussjönoret.
Information: Ann-sofie

Se nedan

Föreningshuset
Information: Ann-Sofie Hammarström
0611/302 35
 070/67 61 885